Cho phép hay không

“Don’t give other people permission to ruin your day.”

Lời này đơn giản và cũng đúng khi mình suy nghĩ. Nhưng khi chạm việc, thì mình nghĩ ai đó đã làm ngày của mình mất vui.

Ai mà cho phép người nào đó làm khổ mình! Nhưng họ cứ tự nhiên phê bình mình, xử sự những điều không phải với mình. Đó là điều xảy ra hằng ngày, và dĩ nhiên mình rất buồn, suy sụp tinh thần  khi từng ngày phải nghe những gì không muốn nghe, thấy những gì không muốn thấy.

Vô tình, cho phép người trú ngụ trong tâm mình bằng cách nuôi giữ lời nói và hình ảnh khiến tâm tình rối ren.

Cái khó chính là, không phải không biết tự mình làm khổ mình, mà là không thể dừng được những gì khó chấp nhận đang lùng bùng trong tâm. Rồi bạn sẽ hỏi tại sao không thể dừng. Việc này bạn cũng hiểu nhưng làm chưa được, nên thế bằng hai chữ tại sao.

Cái khó không ở chỗ không hiểu, mà ở chỗ mỗi ngày vẫn “cấp giấy phép” cho ai đó làm một ngày của chính mình trở thành một bức tranh của ai đó tạo ra!

Một lời nói của ai đó khiến chính mình trở nên mất định hướng thì rõ ràng họ đang vẽ con đường cho mình đi. Một cách hành xử của ai đó khiến mình trở nên cau có, thì hình như chính họ đã vẽ nét mặt mình.

Đáp án ở đâu, có lẽ còn cần năm tháng để có câu trả lời cho chính mình.⎔

Trang 1 của 139123456...102030...Cuối »