Có khoảng đường trần

co-khoang-post

Cơn đau,
không phải là công trình.
Để tôi có thể hẹn ngày kết thúc.

Trên trục tọa độ không gian-thời gian,
Đâu biết bước định mệnh, chấm vào điểm nào.

nên tôi chỉ có thể ngồi đây,
biết mặt trời lên xuống,
mà kể bạn nghe,
nhịp đập trái tim mình.

Trang 1 của 41234