Tranh biết nói

hoa-dinhcuong

Góc bàn năm xưa, đóa hoa trắng
Người đã đi thật xa,
mà chừng như còn đó
một nụ hồng.

doahoa-dinhcuong

Nhớ những người bạn cũ đã đi đâu đó, mà bây giờ trời đã sang đông, mượn những tranh biết nói của Đinh Cường nói lên tâm tình bạn.

Có lần Bùi Giáng thốt lên rằng: 

Bốn chân trời người đứng ở nơi nao.
Màu con mắt bên màu xuân xiêu đổ.
Ở bên kia nhìn trở lại bên này.
Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ.
Bụi thu mờ ai phủi với hai tay…

 

Trang 3 của 41234