Chỉ là bóng trăng

tinhvatduoitrang

Ánh trăng mảnh mai trong lòng tách,
một ngụm nuốt ánh trăng vào.
Không,
chỉ là bóng trăng.

Mọi thứ chỉ là cái bóng hắt trong tâm tưởng.
Cứ mãi tưởng đã uống ánh trăng,
Cứ mãi tưởng mình đã nắm được mọi thứ trong tay.

Nhìn ánh trăng trong tách,
giống như mọi thứ đang có trong tay mình!

Chỉ là bóng trăng trong tách cà phê ư!
Trang 2 của 41234