Nhận vật làm mình

win

Có chuyện thắng hay thua nữa ư! Mà có gì đi nữa người đang chịu mất mát cũng không màng.

Sau đó thì may ra, bởi ngay lúc đó khó mà suy nghĩ gì được ngoài sự mất mát.

Con đường tìm lại chính mình cam go, chỉ vì quen mình hiện diện qua mọi cái “đang có”, nên khi mất mát, mới không chịu nổi, vì thấy mình mất mát.

Bạn nói: Thật đáng sợ, điều đơn giản mà lâu này mình không biết. Bây giờ mới hiểu câu “nhận vật làm mình”.

Chúng ta đều trải qua được và mất ai đó, vật gì đó… mà thấy “mình mất”, chứ không phải “vật mất”.

Bạn nói: Người biết, sống hết lòng vì người mà không khổ. Người không biết, cũng sống lo hết lòng cho mọi người mà khổ.

Bây giờ mình mới hiểu vì sao những người lo cho người khác mà luôn khổ. Quả thật có những điều rất dễ hiểu, nhưng thật khó mà không “nhận vật làm mình”!

Chiều, trời mưa lất phất. Cảnh bên ngoài càng lúc càng đẹp bởi được chăm chút cẩn thận.

Nhìn trở lại, nghe tâm vẫn buồn rầu với những suy nghĩ muốn vượt thoát nhưng vẫn bị ràng rịt bởi thói quen… thói quen chăm chút mọi sở hữu bên ngoài.

GocDoi logo

Trang 2 của 33123456...102030...Cuối »