Tự biết giúp mình

mangcutROI

Dạo vườn, đi ngang cây măng cụt, thấy những trái non rụng đầy dưới đất, không phải là hoa mà là trái đã tượng hình, bạn nhìn hình xem, trái đang ở dưới đất nhìn có thể biết trong đó có bao nhiêu múi.  Ngạc nhiên vội nhắn chủ vườn ra để cứu, e rằng sâu đã tấn công.

mangcut2

Chủ vườn ra, cười nói: Phải rụng nhiều hơn nữa, thì những trái còn lại trên cây mới tốt được.

Nhìn thấy trái ra đầy cây, có lẽ cây không đủ sức để nuôi bao nhiêu trái trên cây. Và nó tự biết cứu lấy nó. Và có thể nó cũng biết nên rụng trái nào và chừa lại trái nào. Còn nếu nó không biết, thì ắt hẳn chủ vườn sẽ ra tay giúp nó.

Ra về bâng khuâng hết đoạn đường xa.

Bạn nói: Cây còn tự biết giúp nó, còn mình mà lại không biết làm tâm trống bớt, để những việc nên làm, có chỗ suy nghĩ để làm tốt hơn. Lẽ ra mình cũng nên bỏ bớt những cái không nên giữ lại, nhưng tâm thì không đơn giản như thế, nhất là những thói quen gắt gỏng, bực dọc. Ai cũng biết giữ lại chỉ làm khổ mình thêm, nhưng sao không can đảm rụng bớt những thói quen đó nhỉ.

Mọi thứ quanh mình đều nói lên một điều gì đó. Những lời vô ngôn từ những vật mà mình vẫn cho đó là vật vô tình.


< Trở về mục lục

3 thoughts on “Tự biết giúp mình

  1. Hi TL, thank you for sharing your thought. You are young, but you understand the practice and the concept in Zen deeply.

    I hope you enjoyed what you have done and will donate more your time and your effort to Dieu Nhan.

  2. This reminder hit the spot for me. Such a simple yet powerful metaphor from the fruit tree. Thank you for this. This make me reflect even more about WHY can’t I let go of those bad habits and thoughts even though I know it causes me suffering. But by being aware of this matter I have more compassion for other people. For even ourselves, knowing the practice and the concept in Zen but we cant do it, therefore how can we expect others who are not familiar with the Zen to let go or do certain habitual things. Although, one thing I am starting to realize on WHY I do not let go of certain thoughts or habit which cause more suffering: I noticed that at the moment I am acting on that habit or lingering on that thought it gave me pleasure in a way and at that moment I truly do not want to let it go because I like it. This path of practice is such a long and rigorous path…..but I vow to continue along with my dharma friends out there. May we all continue the practice.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *