Gặp là do ai

sudungngay

Bạn nói, những ngày vừa qua năm mới, tâm mình có phấn chấn quyết sẽ bắt đầu làm việc học hành đàng hoàng, nhưng mới đến hôm nay đã thấy giảm dần rồi…

Đôi khi chỉ vì mình không để ý rằng cái hiện nay của mình chính là từ những ngày đã qua tạo nên, Chỉ khi nào nhận ra rằng cuộc đời mình có bao lâu đi nữa cũng chỉ là từng ngày mình đang sống đây, mình đang tạo dựng đây, mình đang xây cho mình một nơi sống và hoàn cảnh mình đang gặp…

Kể ra, không phải mình không biết, nhưng đúng là mình chỉ biết khi ngồi ngẫm nghĩ lại, còn hằng ngày thì thật không để ý rằng những điều mình làm, những gì mình nói là mình nhận hậu quả, mình làm là do thói quen lâu nay mà thôi.
Nhưng các bạn nói đúng, chỉ khi nào nhận rõ là mọi cái mình đang gặp là do mình tạo ra, có lẽ ngày đó mới chịu cẩn trọng.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *