Điều có thể làm

JAN-5-6

Không ai có thể quay lại quá khứ để có một cái nhìn mới, nhưng ngay đây có thể có một cái nhìn mới về hoàn cảnh mình đang sống. Điều đó có lý.

Vì mình thường hay nói “phải chi”, giá mà” làm như vậy, nói như vậy thì sự việc tốt đẹp rồi. Nên mới có lời này trên tờ lịch.

Ngày đã qua có một giá trị của nó là, khi nhớ lại giúp mình tránh được những hối tiếc sắp tới! Mình có thể sửa lại những sai lầm, dù mình không thể trở lại quá khứ để sửa, nhưng có thể sửa được những ngày sắp tới.

Lời nào cũng đơn giản và mình cũng đều hiểu như vậy, nhưng nếu không ai nhắc lại, mình không nhớ để thay đổi cái nhìn về những gì đang xảy ra. Mình cũng sẽ càu nhàu buồn phiền và sau đó lại tiếc rằng sao không thông hiểu nhau một chút, sao không bình tâm lại một chút để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Giữa sự hiểu biết và thái độ sống thường có những khoảng cách rất khó mà giải thích. Điều gì đọc qua cũng thấy dễ, nhưng lại khó làm được những điều “quá dễ hiểu” đó.

Khoa học tiến bộ rất xa, nhưng làm được những gì đơn giản nhất – như lời trên tờ lịch hôm nay – để tâm tư thong thả dễ chịu hơn thì vẫn còn là công án trước mặt.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *