Khi tâm chậm lại

6-march-1

Khi đang theo đuổi một việc gì, vì sợ vuột khỏi tầm tay nên luôn cố gắng chạy theo để nắm lấy. Và ít khi nào bằng lòng rằng mình đang nắm trong tay.

Khi tâm chậm lại, quán sát điều mình đang theo đuổi…  mới thấy, tâm nôn nóng chạy đuổi, nên cái đang được, đang có mình khó nhận ra.

Nếu biết rõ từng bước chân đang bước trên đất, có lẽ sẽ thấy mọi thứ đang trong tầm tay! Và rõ ràng mình đang sống, tâm đang bình an!


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Khi tâm chậm lại

  • Chỉ khi nào tâm nhận ra mình đang theo đuổi những suy nghĩ làm tăng nỗi buồn khổ của chính mình. Khi đó dừng lại được, mới gọi là “buông”.
   Nếu chưa nhận ra được tâm mình đang nuôi mãi những suy nghĩ đang làm mình đau thương, thì khi nói “buông” vẫn chưa thể làm được gì!

 1. It’s really a great quote and excellent topic.
  I am alway rushing myself into reaching what ever I like. But now, I should consider how to slowdown my mind to get them instead of chasing.

  • Khi tâm chậm lại sẽ có câu trả lời. Và thấy rất nhiều điều lý thú, mà khi mải chạy đuổi không biết được.

 2. Sau khi vật vã nắm bắt cái không thể nắm bắt được, đành phải buông thôi. Thật không ngờ lại được tất cả.

  • Kinh nghiệm đó đúng là chỉ mỗi người tự nhận ra. Ai cũng biết như vậy nhưng buông không xong.
   Chỉ mong chậm lại một chút mọi sự đang cố nắm bắt, đời cũng đã đỡ khổ rồi!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *