Năm mới

nammoi-web

Chào mừng một năm mới, một đời mới. Như chú gà con vừa ra khỏi vỏ, nhìn lại những tháng năm tuy ở trong một cái vỏ bịt bùng, nhưng đó là nơi nuôi dưỡng an toàn cho đủ sức sống mà bước ra cuộc sống.

Tâm luôn rời một cái gì cũ kỹ bao bọc che chắn lâu nay, há chẳng phải nhờ đó mà có ngày đứng giữa trời bao la hay sao, bạn nhỉ.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *