Đúng tâm tư chăng?

hurt with truth-we

Bạn nghĩ câu này đúng tâm tư chúng ta không?

Có lẽ chỉ đúng và chúng ta thốt ra khi  khám phá rằng, mình đã bị nghe một lời không thật! Trước giây phút đó, có lẽ mình vẫn không muốn nghe sự thật làm thương tổn.

Một sự góp ý dù thật lòng, vẫn gây tổn thương cho nhau. Nữa là biết sự thật nào đó về người sống cạnh,  gây thương tổn cho mình.

Lỗi mình, mình vẫn khó chấp nhận, nên lỗi người khác càng khó chấp nhận hơn! Mình không muốn nghe một lời biện minh về lỗi người, mình cũng không muốn bị thương tổn bởi sự thật đang nghe.

Qua câu nói này, nhắc lại chính mình, thế nào để tâm mình chịu được sự thật, bình an được trước thương tổn. Chứ không thể bảo người rằng, thà họ nói thật gây đau thương, hơn an ủi bằng một lời không thật.

Tâm mình chịu được sự thật, bình an được trước thương tổn, thì người mới không phải nói với mình, một lời an ủi không thật.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *