Giới hạn

Chúng ta thường không chấp nhận rằng “người dễ thương” có quyền không dễ thương ở một lúc nào đó…
 
Điều này lại khó chấp nhận nên đưa đến thất vọng, thương tổn, trách nhau. Chỉ bởi mãi mong chờ nơi người trong mắt mình, đúng như ý mình nghĩ.
 
Ngay cả người dễ thương nhất cũng có giới hạn của họ… giống như mình có vô số giới hạn, mà mình không biết những giới hạn đó làm thất vọng, thương tổn những người phán định rằng mình dễ thương!
 
Những lời nhắc tình cờ đọc được này, không phải nhắc để nhìn người mà hiểu rõ chính mình, khi hiểu rõ chính mình, tự khắc hiểu được rằng, ai cũng có một giới hạn… như mình!
 
 

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *