Giúp hay bắt

GiupHayBat

Bạn buồn, nhắn tin hỏi: Mình giúp ý hay bắt người theo ý nhỉ?

Câu hỏi nghe đơn giản, nhưng tình tiết chi ly thì phức tạp. Giúp hay bắt thì theo tình cảm ngay thời điểm đó.

Lòng tốt mà cũng tùy tình cảm nữa sao!

Khi mới cộng tác, mọi thứ khởi đầu tốt đẹp, những gì bạn góp ý, thì coi như quá tốt. Thời gian cũng dài, có người khác cũng có ý, hình như có lý hơn bạn. Có lý hơn hay không thì tùy tâm người nghe quyết định, không phải người bên ngoài quyết định được.

Rồi thì những gì gọi là sự năng nổ đưa ra những ý này kia giúp người cùng cộng tác đỡ suy tính, bây giờ trở thành sức nặng của bắt buộc phải thế này thế kia. Người đưa ra ý kiến, có bắt buộc không, có lẽ người đó tự hiểu. Bên ngoài phê phán cũng không đúng.

Tóm lại là sao?

Là tùy tâm tình trong tâm người nghe, và tùy tâm trạng người đưa ra lời nói lúc đó. Khi còn đồng lòng, mọi sự là giúp đỡ, khi mọi thứ nhạt đi, thì mọi lời góp vào là bắt buộc. Với lại, trước kia có thể là “bắt buộc”, nhưng mọi thứ còn trong sức chịu đựng của người nghe. Bây giờ thì không chịu được nữa, và phản ứng.

Nếu có một điều cho là quan trọng khi sự việc thế này xảy ra, thì chính là nhìn lại tâm mình. Hiểu rõ vì sao đến như thế này. Lỗi của ai lúc này không còn quan trọng nữa, mà cách tự nhìn ra vấn đề để tâm nhẹ nhàng thì điều quan trọng nhất, nếu có thể cho là thế.

Mọi thứ dường như bình thường, chỉ tại mình không nhìn rõ tâm mình. Và chưa quen cách dừng những tâm suy nghĩ cho mình là phải là đúng, nên bực bội buồn khổ kéo dài hơi lâu.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *