Con đường quyết tâm

ConDuongQuyetTam

Mình có chút lạ vì sao có những việc quyết tâm làm cho được, và đã làm được, nhưng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu trong cách sống.

Thường là những quyết tâm làm, do va chạm tự ái nên làm được, còn những quyết tâm tốt đẹp, là “ước mơ” vươn tới, thì từ từ làm cũng được, hoặc giả chưa đủ sức đẩy để bật lên.

Sức đẩy để làm nên việc, thường nhờ những cái va chạm làm tổn thương, từ đó quyết tâm thoát ra. Ngẫm nghĩ lại những việc quyết tâm làm, để ý việc nào làm được, việc nào làm không được, thì sẽ rõ. Có những việc đơn giản, muốn làm, nhưng vẫn làm chưa được vì đó là “ước muốn riêng”, chưa có sức tác động mạnh bên ngoài.

Thường những điều làm mình tốt đẹp hơn, thì chưa làm được, vì sự ưa thích còn lớn hơn quyết tâm lìa bỏ điều không tốt nào đó.

Việc này tế nhị nhỉ! Có những việc mình đã làm được, đúng là việc  đó làm tổn thương mình, nên quyết tâm là bày tỏ sự chống kháng mà thâm tâm không nhận ra. Bây giờ thì hiểu rồi, hèn chi một đời cạy cục mà làm chưa được đôi quyết tâm, có lẽ vì vậy!

Để ý sự nóng giận, vì nóng giận nằm trong sự biểu lộ của quyền lực. Mà điều này rất khó nhận ra. Quyết tâm rời bỏ nó rất khó, vì rời bỏ hết, thì e rằng mình chẳng là gì. Sợ mất mình! Có thể vì không nhận ra rằng, theo những sự việc đó mới là mất mình!

Bạn nói, cho mình thời gian, nghĩ lại những điều này.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Con đường quyết tâm

 1. Hey TL,

  Thank you for your comment. I like it, especially, your last sentence. If I don’t know you, I would think the writer is the old man. :-))

  I wish you all the best in your life ahead!

 2. Such a great reminder to reflect upon. This is a question I have been asking myself as well as ponder about with others. Reflecting back it is truly correct.
  There are so much bad habits that I wanted to change been has been failing at doing so. The root when going back into why it that so is just as this reminder stated; “so many wanting that are more attractive to the mind which take the priorities away from doing so”.
  Till now, although I am more involved and invested into the practice but it seems the top 5 priorities in my mind is still NOT of practice. Realizing this is hard to accept but it is better to realize it and admit it.
  For example, putting time into reading and replying to this thread is a good habit to do for the practice but it seems we all do less as times goes and we tend to put more time into other random unproductive things such as social media (is that true?). The mind tend to grab our attention away with other matters more than actually the practice of liberation.
  Hope we all can realized this and at least see this within ourselves before even trying to change.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *