Cuộc sống thế nào

Life-shrinks-expands

Chẳng lẽ mình không can đảm ư! – Bạn hỏi thế.

Khó nói thế nào là can đảm, và can đảm trong phạm trù nào. Can đảm từ bỏ hay can đảm giữ quyết tâm, đều cần “can đảm”.

Can đảm mở rộng tầm nhìn, bớt tính cứng ngắt, vậy mà khó, bởi thói quen vốn quen theo những gì dễ chịu rồi. Đã cho rằng điều mình suy nghĩ là đúng, muốn từ bỏ tính cố chấp chẳng hạn, đúng là cần can đảm.

Có lẽ ai cũng biết cần can đảm bỏ những điều không tốt, và can đảm vươn lên khỏi những định kiến hạn hẹp. Nhưng mình vẫn thấy, bao nhiêu lần mình làm được như thế, dù chỉ là một chuyện nhỏ!

Từ chữ biết và hiểu đến làm được, có lẽ cũng cần chút “can đảm”. Và đời sống cho là hướng đến điều tốt đẹp, quả là cần can đảm rất nhiều!

Can đảm là sức mạnh tinh thần. Đôi lúc chuyện nhỏ như nhận lỗi cũng khó can đảm nhận rằng điều mình làm sai trái. Chỉ bao nhiêu đây cũng thấy sự chông chênh yếu đuối, nói gì đến những gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn.

Hướng tâm đến sự tốt đẹp của mỗi một người mình gặp cũng là can đảm rồi, bởi thói quen thường nhìn tiêu cực trên sự việc! Khi không vui, khó đủ bình tĩnh hiểu hoàn cảnh mà người  gây phiền nhiễu cho mình, đang gánh chịu. 

Lạ thay, bình tâm cũng cần can đảm!


< Trở về mục lục

One thought on “Cuộc sống thế nào

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *