Khi chưa biết “nhân”

chaLa

Bạn gởi tấm hình đến, kèm dòng chữ: Mình đi trên đường thấy hàng cây này, xem phải cây chà là không.

Chưa bao giờ thấy cây chà là nên không dám khẳng định. Chỉ một thoáng nhớ tuổi thơ, ngày Tết ngoài mứt ra, chà là là món rất được ưa thích.

Rất nhiều thứ trái cây, thưởng thức mà không hề biết cây đó thế nào. Dù đơn giản như cây măng cụt hay sầu riêng… Lâu dần qua hàng trái cây chỉ biết “quả” chứ không từng biết “nhân”. Đến khi thấy cây mà quả đã từng ăn, cũng không nhận ra, nếu không phải trên cây đang có quả.

Mà nghĩ đến nhân quả chi cho xa, mỗi ngày hít thở cũng chưa hề biết sự sống qua hơi thở.

Bạn nói, trái rụng dưới đất, mình quan sát rất giống cây chà là.

Sự tương tự khiến mình dễ đoan chắc một sự việc chưa biết rõ. Và không ngờ rằng đó là làm khổ người, và khi người đoan chắc thì không ngờ làm khổ mình.

Và khi chưa từng biết thì có thấy cũng không nhận ra!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *