Để phiền trôi qua

inner-peace

Bạn nói, học cách cho qua mọi việc, liệu có ổn không?

Có lẽ chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết, cho qua là cho qua sự bực mình những việc đang trái ý. Chỉ khi bớt bực mình mới nhìn rõ sự việc mà giải quyết.

Thật ra chúng mình đang làm việc thì luôn thường va chạm những việc trái ý, nên tâm lúc nào cũng khó bình an vì nó lo bận rộn bực tức, chứ không phải bận rộn suy nghĩ cách làm việc! Và những suy nghĩ thường là bảo vệ cái đúng của mình. Chính vậy càng giải quyết lại càng khó giải quyết.

Bạn cười, mình cũng hiểu vậy. Nhưng đang bực thì thiệt khó mà cho qua.

Chỉ vì thói quen lâu nay cứ nghĩ đi nghĩ lại những việc không vui. Bây giờ làm sao có thể cho qua khi đang gặp việc không vui được. Nhưng để ý, và tạm nói là “tập quen” nhận kịp những suy nghĩ đang có, dần dà sẽ thấy mình có thể nhanh dừng được đấy.

Chụp hình khi xe chạy, hình mờ nhạt, không rõ nét như hình bạn đang thấy. Và những việc phiền tâm nếu được vậy thì thong thả cho chúng ta rồi.

Bạn cầm tấm hình lên xem, nói: Khi chụp hình này mình đã nghĩ không thể sử dụng được, đâu biết bây giờ nó nhắc mình đây chứ! Đừng để chuyện phiền rõ nét quá, mờ nhạt thôi, để còn sức mà làm việc với nhau!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *