Đường đang đi

dayvang

Sau khi suy nghĩ nhiều đêm hay nhiều năm, bạn chọn một ngã rẽ. Nhưng cuộc sống mới có một con đường tẽ, và bạn bắt buộc phải đi, không được như ý. Một người năng nổ vui tươi, luôn làm việc xã hội, bây giờ bạn lặng thinh, một nét buồn chưa phai theo năm tháng. Bạn bảo bạn muốn suy nghĩ thế nào để chấp nhận và bình yên, vì dù đó là con đường nhỏ, nhưng vẫn nằm trên trục đường bạn đang đi.

Tôi cũng ngồi im, không dám đưa ra một lời góp ý.

Những người bướng bỉnh cang cường, dám quyết định chọn một sở thích cho đời mình, thì rất khó thay đổi suy nghĩ.

Có lẽ phải chờ thêm một ít lâu nữa, nhưng đừng hỏi bao giờ. Bởi mọi thứ phải thấm dần cho đến khi mình chợt nhận ra, quan niệm là điều trói buộc chắc nhất, như một sợi dây vàng, rất khó nhận ra. Nó không phải bằng tre, hay bằng một chất liệu thô sơ nào để mình thấy rõ. Nó bằng vàng!

Bạn thông minh, bạn rõ biết mọi chuyện, chỉ là chưa quen để bạn là những điều bạn đã học. Và đến lúc những điều bạn đã hiểu trên ý thức, chợt nhiên là chính bạn. Lúc đó có thể bạn sẽ cười nói, sao lâu nay mình có thể khổ đến như vậy nhỉ!

GocDoi logo


< Trở về mục lục

One thought on “Đường đang đi

  1. Hahaahaha, wonderful words. I am waiting for that day when I can “cuoi vo mong” and say, “sao lâu nay mình có thể khổ đến như vậy nhỉ!” hehehe. thank you writer for this reminder.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *