Đời cũng bớt khổ

 

DoiCungBotKho

Bạn nói: Đôi lúc mình nghĩ đến điều tự mình muốn sống đơn giản trong một ngày, thấy làm được trong một ngày cũng đã khó.

Có lần để ý tâm mình trong một tuần, mới thấy mình định đi đây kia hơi nhiều, nghĩ ra cũng không cần đi nhiều như thế. Hóa ra chỉ vì thói quen nghĩ là đi đến nơi nào đó là cần thiết, mà thực ra chỉ vì thói quen đi, chứ tới lui nhiều phiền mình phiền người thêm, nhưng dừng lại không quen.

Nhìn ít hơn, bớt nhìn ra, bớt xem này kia, à cũng vì quen, thật ra không xem những điều không cần thiết, tâm bình an hơn. Nhưng mỗi chút mỗi mở máy nhìn xem có ai nhắn gởi gì không, có tin gì mới không…

Làm ít hơn! Mình vốn “tham công tiếc việc”, cái gì cũng muốn cho xong liền liền, cũng muốn cho được tốt đẹp. Mới thấy thân tâm không còn chút nghỉ ngơi, lúc nào cũng vội vội vàng vàng.

Mua ít hơn số tiền đang có! Ừ nhỉ việc đơn giản này cũng khó, hèn chi người ta luôn phải mắc nợ, để mua một cái gì đó, nói gì đến việc mua ít hơn số tiền đang có.

Bạn nói xong, cười và bảo, thỉnh thoảng cũng để một tuần mà xem lại những việc này, thấy đời cũng bớt khổ!


< Trở về mục lục

One thought on “Đời cũng bớt khổ

  1. Thank you for the reminder. This is what I have been watching in myself as well as other surrounding me. It is scary how I always want to travel or go here and here to experience. The excuse I make is to experience new things or learn new things etc. but in reality I noticed that it is because I am not acceptance or truly presence in where I am. This is a habit we have been constantly doing throughout our life. For example, we would schedule this and that to go here and there (meet with a friend for coffee), then after a few hours of that we then want to go see another friend or else go somewhere else different. Even when it comes to a destination that we always wanted to go to (like the grand canyon). But when we are there to experience the view of the grand canyon; how long do we truly last until we want to go back home or else go to a different place to experience a different view.

    Thus, like the writer mention, I noticed this habit of mine was throughout my whole life. We are so used to going going, doing doing, and can never really be in the moment. We can understand the concept of living in the moment blah blah blah but doing so is still so far-fetched.

    I had the opportunity to go to Thien Vien in my years of no job to “thinh lang” and to do nothing in silence the whole day. When you try this, then you will truly see yourself and what the writer is talking about in your mind throughout the whole day. Try it and see, not just agree with the writer and understand it based on words.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *