One thought on “Người Thầy

  1. Có những bậc Thầy mà chúng ta gặp hàng ngày trong cuộc sống nhưng không nghĩ đến. Những lời đem đến cho ta bình tâm há chẳng phải là bậc Thầy sao?!
    Xin gửi lời chúc tốt đẹp cho những vị Thầy đã chỉ ra cho chúng ta nhìn ra con đường tốt đẹp cho tâm của mình!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *