Thơ nói gì nhỉ

Bạn gởi đến bài thơ, hỏi ý cho biết đây là bài thơ tình hay thơ đạo.

Có đốm lửa hồng từ năm cũ,
Ngủ trong tro lạnh tháng ngày,
Tình cờ gió thổi tro bay,
Ánh hồng tỏa sáng.

Nếu nói là thơ tình, thì nó là tình. Nói là thơ đạo thì nó là đạo.

Khác nhau thế nào, bạn có để ý không?

Thói quen lâu đời, mình chỉ theo tình. Khi học đạo, biết rằng bản tâm vốn trong sáng, những suy nghĩ vọng động che mờ lâu nay chỉ là bóng trong gương.

Tu học qua năm tháng, dù bị suy nghĩ lăng xăng che lấp, nhưng tình cờ nhận ra, tâm vẫn bình an tự bao giờ.

Nếu hiểu như vậy thì đây là bài thơ đạo.

Tuy nhiên nếu đây là bài thơ ai đó làm tặng bạn thì đó là bài thơ tình, chỉ nói lên điều lưu giữ trong lòng, tình cờ vẫn thấy tình vẫn thế.

Sau này những bài thơ thế này cho rằng để nói về bản tâm, vì người trẻ đọc bài thơ này dễ cảm nhận hơn. Khá nguy hiểm! Và nên cẩn thận. Tuy nhiên người làm bài thơ thế này cũng học đạo mới làm được vậy, ngầm ý diễn tả bản tâm. Nhưng âm hưởng đọc thấy thì không thế.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *