Rồi đến, rồi đi

7-dec

 

 

 

 

Everything flow, and nothing stays still.
Heraclitus (535BC-475BC)

 

Không ai nói mình cũng biết như vậy bạn nhỉ! Nhưng có ai nói thì nhắc lại một điều mình đã biết và đã quên.

Có thể là điều mình luôn tự nhắc, trước những việc còn tồn đọng, chưa giải quyết, chưa dọn dẹp, chưa dứt khoát…

rồi sẽ qua, rồi sẽ qua những gì đang không vui,

và rồi cũng sẽ qua những gì đang trong tay.

Cũng giúp mình nhớ lại, mặt trăng tuy tròn nhưng cũng một đêm thôi.

Nhận ra thế, tâm tình dễ bình an trước vui buồn, vì biết mọi thứ theo duyên mà đến, mọi thứ theo duyên mà đi.

Cũng hết lòng khi đến, cũng lắng lòng khi đi.

Có bận lòng chăng, chỉ một chút tình trần.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Rồi đến, rồi đi

  1. Vẫn biết ” mọi thứ theo duyên mà đến” và cũng” mọi thứ theo duyên mà đi”, nhưng giữ cho tâm bình an trước sự đến hay đi, cũng không phải dễ dàng có được ngay!

    • Chính vậy mới có những bài học thế này để nhắc chúng ta, nếu dễ dàng thì đã không là “bài học”…. chưa thuộc!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *