Có thay đổi gì không

 

Bạn đọc bài “Khi bị so sánh”, hỏi tôi gặp trường hợp vậy, nên nói gì và có thể thay đổi gì được không.
Tùy đối tượng và mọi việc đang diễn tiến đến đâu. Sự cho rằng mình là nhất, nên sức tổn thương khá cao. Nỗi đau muôn thuở của chúng ta là vậy.
Bước đầu chỉ là an ủi cho đương sự nguôi ngoai, rồi sau đó, nếu đương sự còn chịu nghe thì nói rõ thêm. Nếu đang là tình bạn thì có thể cho qua dễ dàng hơn một chút, nhưng nếu là gia đình thì mọi sự vượt qua khó khăn hơn.
Sự khăng khăng về đánh giá nhau rất khó nói gì để thay đổi ngay. Phải là thói quen không nuôi những tư tưởng một chiều đang xuống dốc, dừng lại được tư tưởng bi quan khư khư cho mình đúng, có cái nhìn để cứu vãn chứ không để đổ lỗi, mới mong gìn giữ lại được.
Bạn nói:
– Cũng khó đấy nhỉ, mình gặp nhiều cảnh đời, mà không nói gì được, vì họ nhất quyết rằng họ đúng. Cả hai đều cho rằng mình đúng, lỗi là bên kia mới ra cớ sự này. Dù rằng ai cũng biết rằng, lỗi là lỗi đôi bên, nhưng khi nói thì bên kia phải lỗi nặng hơn mới được. Nhưng có ai cứu vãn được tình cảnh không.
– Có nhiều chứ, đó là những ai có tâm cởi mở rộng lượng, những người có cái nhìn dễ cảm thông chia sẻ, tuy gặp cảnh đời như thế, họ có vẻ bình tĩnh giải quyết hơn, mình cũng gặp khá nhiều, xã hội tốt đẹp nhờ là vậy.

 

 


< Trở về mục lục