Sấm chớp

SamChop

Nghĩ là câu này bảo mình nhìn người đang nóng giận. Nhưng không! Người khác đang nhìn mình nóng giận kìa!

Tuy rằng rất nhiều lần mình cũng xấu hổ đã lỡ nói những lời linh tinh khi đang giận. Có thể chỉ đôi lần giận, nhưng đã minh định tư cách mình trong mắt người rồi.

Hiểu vậy, nếu thấy người nóng giận thốt những lời không phải, cũng biết có những điều đã chìm sâu trong tâm tư người đó, nay mới có dịp nói ra. Chính cách xử sự của mình lâu nay đối với người, đã rất nhiều sơ sót.

Nghĩ vậy có thể bỏ qua cho người. Còn mình thì tự nhắc cẩn thận hơn. Nếu không, cũng sẽ luôn để một hình ảnh không đẹp trong tâm người khác, khi đã có những lời nói và hành động trong cơn nóng giận!

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *