Tốn tiền cũng …

thong dong trên biển đời
1- Bạn đi Đại Nam về kể: “Hóa ra xuống 18 tầng địa ngục cũng phải tốn tiền!”
Tưởng tốn tiền mua tiên ai dè xuống địa ngục cũng tốn tiền!
2- Buồn cười ngẫm nghĩ, tại mình thôi. Chẳng hạn “tốn tiền” tặng ai đó, người đó sử dụng tiền không theo ý mình (phung phí chẳng hạn) thế là đùng đùng nổi giận. Đúng là tốn tiền để xuống địa ngục phiền não. Đáng lẽ tặng cho ai quà gì đó là vui, nay chỉ
vì họ không theo ý mà đùng đùng nổi bực.
3- Ngẫm nghĩ chuyện xuống địa ngục cũng tốn tiền, may ra gặp việc tỉnh táo chút đỉnh.
4-Từ nay có tốn tiền tặng quà, tốn lời nhắc nhở cũng đừng để tâm mình xuống địa ngục phiền não.

< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *