Thăng bằng

Chúng ta khi muốn bình an, nghĩ là dừng mọi việc đang theo đuổi đang lằng nhằng trong tâm là xong.
 
Nhưng rồi thấy vẫn chưa an.
 
Lời này nhắc rằng “keep moving” trên con đường quyết định đó. Nếu chỉ dừng nơi quyết định hay ước muốn bình an đó, xe sẽ ngã xuống
ngay đó!  Và tâm cứ quanh quẩn trở đi trở lại việc đang nặng tâm.
 
Nếu quyết tâm không tiếp tục thì sự bình an không có.
Tuy nói nghe dài dòng như vậy, nhưng mọi diễn biến trong tâm rất nhanh, có thể trong chớp mắt bình an rồi trong chớp mắt rơi vào những rối ren đời thường.

Nghiệm lại tâm thì lời nhắc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vì sao muốn an bình mà lại cứ bất an. Khi nhận ra, thường có một sức mạnh tỉnh giác trên niệm khởi.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *