Với cái nhìn nào

Tình nào có thể được như câu này nhỉ? “Nhìn một người như chính họ chứ không phải như chính chúng ta muốn họ phải như vậy”.

Ái dà! Khó nhỉ. Đọc mà giật mình về những nỗi buồn của ta về nhau, chỉ bởi người chúng ta đang giao tiếp không giống như ý chúng ta tưởng. Chính vậy đó là bắt đầu mối tương giao không còn, chỉ còn buồn phiền phê phán nhau cho mọi người cùng biết người đó không hay gì. Mà không biết rằng để mọi người biết tâm của mình chỉ muốn mọi người phải sống theo ý mình.

Muốn chấp nhận một người như chính họ, có lẽ nhìn qua cái nhìn mỗi người có một bản tâm trong sáng như nhau, còn những biểu hiện đang có chẳng qua chỉ là bóng của nghiệp lực. Hiểu được vậy mới mong có thể nhìn một người với tâm cảm thông thương mến.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *