Tình cờ

IMG_0135

Tự điển định nghĩa rằng: Không có chủ tâm, do ngẫu nhiên, vô tình gặp hoặc nhận biết được.

Trong đời sống dần dà chúng ta sẽ nhận ra rằng, cái tình cờ đó vẫn ẩn chứa trong đó một sự sắp đặt của nhân quả, từ nhân đến quả có một chữ duyên! Gieo nhân sở dĩ chưa có quả chỉ vì chưa đủ duyên!

Ngay đoạn “duyên” này, có thể thay đổi nhờ một tâm xin lỗi, sám hối. Chính vậy, “quả” thế nào do chút duyên này mà thay đổi.

Hai chữ tình cờ chỉ nói lên duyên đã đủ, để nhân hiển lộ quả


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *