Luôn đem theo

c

Đọc câu của Shakespeare. Viết thêm đôi dòng.

Bạn có để ý vì sao những người mình không muốn nghĩ tới mà cứ hay nghĩ tới, hoặc luôn quanh quẩn trong tâm mình.

Một trong những lý do, là chính mình muốn người đó công nhận mình, vì thường người không công nhận sự có của chúng ta, sự giá trị của chúng ta, thì thường làm tâm chúng ta vật vã.

Chính vậy mà cả hai người này đều ở trong tâm,và đem họ theo dù có xa cả hai người đó rồi.

Chỉ khi nào muốn dừng lại, mới bắt đầu nghĩ xem có cách nào để tâm đỡ đem theo cho nặng không, thì lúc đó mới bắt đầu…


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *