Nếu có lý do

LyDoChiuDung

Đôi lúc mình cũng thán phục vì sao người ta chịu được những khúc quanh khó khăn. Bây giờ đọc câu này thấy rõ.

Giải thích thì nhiều lý do. Tại sao chọn con đường này, tại sao có người chọn con đường kia. Và ai cũng có lý khi chọn con đường cho mình, dù rằng đôi lúc cuộc sống không cho mình đi theo con đường mình chọn, nhưng tại sao mình vẫn sống, vẫn chịu được.

Ừ, mình cũng tự hỏi như vậy. Nhưng rồi đời sống bận rộn đủ thứ, không thời giờ đâu mà nghĩ tới.

Nhưng điều đó vẫn lẩn quẩn đâu đó, dù cho rằng không để ý. Có lẽ mình chịu được mọi điều, nếu đang trên đường chọn thì vì đích đến, nếu không phải trên con đường chọn, thì sống với hy vọng rằng, sẽ có ngày được đi trên con đường đã chọn.

Chính vậy người ta mới nghĩ đến kiếp sau, mong có được những gì hôm nay không thể có. Có chết, cũng chỉ vì để có điều mình muốn sống.

Không có điểm cuối cho mọi điều sao?

Có thể có, nhưng tâm tình nhiều ẩn khuất quá, khó bày tỏ nên vẫn làm thinh sống, đó là lý do dễ thấy nhất, nhưng không phải là lý do duy nhất.

Rất nhiều người đi tìm con đường có thể giải quyết những điều này. Nhưng khó có thể.

Lý do để sống, cho rằng nằm bên ngoài, nên đời cứ thế quanh quẩn.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *