Chân thật an bình

dec-24

 

Peace between us begins with the cessation of againstness.

Bradford Brown

 

 

 

 

Tâm chống kháng một ai đó, thật khó mà giải trừ. Khó mà để tâm xem việc đó, người đó, cảnh đó trở lại như giây phút đầu, chưa có những tranh chấp chống kháng.

Bạn thường hỏi như vậy.

Tìm sự an bình giữa hai người đã khó, nhưng an bình trong tâm lại càng khó hơn. Bởi cảnh do tâm quyết định, bên ngoài giải quyết dễ hơn bên trong!

Giải quyết tạm thời vẫn được, sự vui hòa có thể giữ, để giao tiếp giữa mình với người nhìn chung vẫn tốt đẹp, có thể giữ nụ cười khi gặp nhau, hỏi thăm đôi câu.

Nhưng những lùng bùng trong tâm, mới là cội gốc. Khi nào tình cờ nhận ra gốc chống kháng được nuôi giữ bởi suy nghĩ không thể dừng của mình, mới biết cách giải quyết cho tâm. Có lẽ lúc đó mới là chân thật an bình.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Chân thật an bình

  1. We all know “Peace between us begins with the cessation of againstness”, but how can we stop disagreement if other sites do not? Even if they admitted their faults, we still have inner anger.
    Thanks to the author, Who pointed out the cause of this problem is our minds. If we know that, we will have truly peace after all.

  2. This is such as great reminder but it is extremely hard to do in the situation. Even when I have recognized the root of why I am feeling tension for the other person and recognized all due to my own selfishness and admit to my mistakes in the situation but still cannot fully let go of the internal emotions and tensions in myself. Maybe I am just recognizing it on the surface level through understanding and with a unstill heart thus it is not truly recognizing it truly. I will continue to watch and observe to see whether I can truly liberate all the internal “lùng bùng trong tâm”. Thank you for the reminder

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *