Cuối mỗi ngày

30-sep

 

 

One must never be in haste to end a day; there are too few of them in a lifetime.

 

 

Ngày cuối tháng chín, trời đẹp!

Thong thả một chút, biết lại mình, vui bạn nhỉ.

Ngày cuối của tháng, hay là mỗi cuối ngày có ít phút thong thả, cũng đủ cho một ngày bôn chôn.

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *