2016

Tell me, what is it you plan to do
with your one wild and precious life?
(Mary Oliver)
 

Thỉnh thoảng đọc một lời đơn giản trên quyển lịch, một thoáng lắng nghe câu trả lời trong trái tim mình.

Không cần phải nói với ai, mình sẽ làm gì cho một năm trước mắt. Mà chính ngay ngày hôm nay, hay ngay lúc này đây, tâm tình chúng ta ra sao.

 

< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *